Zakres usług

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

 1. Prawa karnego oraz wykroczeń w szczególności:
  • obrona w sprawach karnych, karno-skarbowych i w sprawach o wykroczenia,
  • występowanie w sprawie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
  • odszkodowania za niesłuszne skazanie
 2. Prawa cywilnego i spadkowego:
  • o zapłatę,
  • roszczenia wynikające z umów,
  • dochodzenie odszkodowań,
  • zadośćuczynienia,
  • zasiedzenie,
  • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
  • stwierdzenie nabycia praw do spadku,
  • dział spadku,
  • zachowek
 3. Prawa rodzinnego:
  • o rozwód,
  • separację,
  • ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi,
  • alimenty,
  • władzę rodzicielską,
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • podział majątku dorobkowego
 4. Prawa administracyjnego:
  • reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi,
  • opracowanie pism z zakresu postępowania administracyjnego,
  • odwołania od decyzji administracyjnych,
  • opracowanie pism procesowych
 5. Prawa handlowego i gospodarczego:
  • rejestracja spółek ich łączenie i likwidacja,
  • wpisy do KRS,
  • postępowanie przed sądami gospodarczymi,
  • opracowanie projektów umów spółek, zmiany w umowach
 6. Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
  • przywrócenie do pracy,
  • zakaz konkurencji,
  • mobbing,
  • odszkodowania za zwolnienie z pracy,
  • odprawy,
  • odwołania od decyzji organów emerytalno- rentowych

Kontakt Wynagrodzenie

Kontakt

Kontakt
adw. Paulina Kościelna - Wita
tel. kom. 781 095 008
tel. stacjonarny /fax (32) 455 33 79
e-mail

Adres kancelarii:
44-300 Wodzisław Śl.
ul. Minorytów 1

Formularz kontaktowy Google Maps